10.31.2006

ALL SOUL'S DAY

BABY BOOM, I KNOW WHEN MY TIME IS UP IKAW ANG NASA "DULO NG LIWANAG" NA NAGHIHINTAY SA AKIN. I FEAR NOT DEATH CAUSE I KNOW MULI TAYONG MAGKIKITA AT MAGKASAMA.

http://www.youtube.com/watch?v=Rx-4CiBmIPY

TATAY, YOU HAVE BEEN A VERY GOOD FATHER TO US. PASENSIYA KA NA KUNG HINDI KO NASUKLIAN ANG KABUTIHAN AT PAGMAMAHAL NA IGINAWAD MO SA AMIN. NAGSISISI AKO KUNG BAKIT HINDI KO NAIPADAMA SA IYO ANG PAGMAMAHAL AT PAG-GALANG NA DAPAT IBIGAY NG ISANG ANAK SA KANYANG ULIRANG AMA. HULI MAN TATAY, IPINAGSISIGAWAN KO AT IPINAGMAMALAKI SA BUONG MUNDO NA YOU ARE THE BEST!
OH MY PAPA by Eddie Fisher

2 comments:

VICKY said...

Happy Halloween, Atoy- I share the remembrance of my father first of all who died of a heart attack in 1989, my 2 still born daughters, my sister, only 22 days old, lolos, lolas and aunties, all buried in the Phils except my youngest daughter vanessa rose born in napier, NZ (stillborn nga) who is with us (her ashes).
I like that song of eric clapton. one day we shall all be together and hopefully will have the great chance to show them our great love too. I share your grief in losing a child.

Naomi said...

I know exactly how you feel kaka. And honestly, it's so hard to find words to comfort someone when I can't comfort myself. I'm also grieving at my own pace right now. It's so hard. When my father died, i thought i couldn't carry on. Buti nandyan pa rin patuloy na nagmamahal ang aking ina. Kaya sa mga natitira nating mga mahal sa buhay, samantalahin na nating sabihan sila ng "i love you" at ipadamang mahal natin sila sa mga panahong sila ay kapiling pa natin. To our baby Boom, your tatay and my papa Allen, they're not really gone.. they live forever in our hearts.